Lipiec 2019
Stawiszyn - Parafia św. Bartłomieja Apostoła
Budowniczy: Karl Spiegel Orgelbau - Anstalt Oppeln
Stawiszyn - front organów
W 2018 r. zdemontowaliśmy organy i wykonaliśmy remont szafy organowej. W tym czasie wymieniono podłogę na chórze. W 2019r zaplanowany jest pierwszy etap prac, czyli remont stółu gry.
Widok instrumentu przed remontem.
Klawiatury z włącznikami registrowymi.
Przekaźnik przed renowacją.
Przekaźnik przed renowacją.
Wnętrze przekaźnika.
Wnętrze przekaźnika.
Stawiszyn stół gry.
Stół gry przed rozebraniem w pracowni.
Wnętrze stołu gry przed remontem.
Widok instrumentu w trakcie i po remoncie.
Rekonstrukcja tabliczek ceramicznych.
Stół gry po demontażu wszystkich elementów.
Przekaźnik podczas prac.
Przekaźnik w trakcie prac.
Przekaźnik tonowy stołu gry.
Dyspozycja:
  Manuał I
  Burdun 16'
  Pryncypał 8'
  Gemshorn 8'
  Viola Gamba 8'
  Oktawa 4'
  Mixtura 22/3'
  Kop. Man.
  Kop.Oktaw.Man I
  Kop. Supokt.
 
  Manuał II
  Prync.Skrz. 8'
  Portunal flet 8'
  Aeolina 8'
  Fugara 4'
  Kop.Oktaw man II
 
  Pedał
  Subbas 16'
  Cello 8'
  Kop.Pedal man I
  Kop. pedal. man II
Menu
Kontakt
Organizacje do których należymy: